Автоматизация технических систем

Сипаттама: Техникалық объектілердің заманауи басқару жүйелерін қарастырамыз. Біз автоматтандыру жүйелерін құру қағидаларын, математикалық модельдерді алу әдістерін, өндірістік реттеушілерді есептеуді, сондай-ақ елеулі бұзылыстары бар объектілерді басқаруды үйренеміз. Техникалық объектілердің цифрлық бақылау ерекшеліктері туралы ақпарат береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • 1. Техникалық басқару жүйесінің объектілерін құрастырудың теориялық және тәжірибелік әдіс-тәсілдерін меңгеру
Міндет
  • 1. Математикалық сипаттау, құрастыру, техникалық басқару жүйесін қолдану және есептеу тәсілдерінің дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • . Кешенді инженерлік жұмыстарын құқықтық, экологиялық және мәдени аспектілерде білімін көрсете алу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Коммуникациялық тапсырмаларды шешуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Команда мүшесінде жеке тиімді жұмыс істеп, жеке топтарды басқару білімділігін көрсесте білу, жеке жауапкершілікті қолдана білу, кәсіби этика мен ережелерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Кәсіби ортада және бүкіл қоғамда қатынас жүргізу, сонымен қатар шетеле тілді меңгеріп сол тілде қатынаса білу; қалыптасқан және жаңа техникалық құжаттандыру сараптау мен жасау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Радиоэлектроникалық техникалық құралдардың, компьютерлік желілерді, байланыс және жүйелерді құрастыру, құрылысын өткізу, жобалау негізі
Негізгі әдебиет
  • 1. 1. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 5-и томах / Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2004. – 656 с. 2. Справочник по теории автоматического управления /Под ред. А.А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.