Кадровый менеджмент

Сипаттама: Курста Кадрлық менеджменттің ерекшелігі мен мәні және адам ресурстарын қазіргі басқарудың ерекшеліктері қарастырылады. Кадрлық менеджментте әлеуметтік талдауды қолдану мүмкіндігі анықталады. Ұйым персоналының сипаттамасы талданады. Еңбек ұжымын басқару мәселелері және ұйымның кадрлық саясатын қалыптастыру мәселелері зерттеледі. Кәсіпорынның кадр қызметі жұмысының бағыттары қарастырылады. Қызметкерлерді бағалау және дамыту әдістері, сондай-ақ іскерлік мансапты басқару ерекшеліктері оқытылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Персоналды басқару бойынша теориялық білімді қалыптастыру, басқару процесстерін негіздерін дамытуға бағытталған мекеме персоналдарымен тиімді жұмыс істеу бойынша ойлау қабілетін дамыту.
Міндет
  • Персоналды басқарудың ғылыми негізін білу және менеджменттің бұл бөліміндегі негізгі концепциясымен білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Теориялық негіздерді білу, негізгі ұғымдарды және персоналды басқару принциптерін білу, персоналды басқаруды процесстерін зерттеудің негізгі түрлерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бұл курсты білу персоналды басқару бойынша мамандарға кәсіби қызметтері үшін қажетті және нарықтық шартта кадрмен жұмыс істеу, мекемеде басқару жүйесін және персоналды басқару жүйесіндегі қатысушыларды қалыптастыруда қажет.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өз бетінше және творчествалық ойлау, көп көлемдегі мәліметтерге бағдарлау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коммуникативті мүмкіндіктерге әлеуметтік – психологиялықсараптама жүргізу, тілдесу үрдісін бағдарламалау, тілдесу процестері және коммуникативті жағдайларды әлеуметтік – психологиялық басқару.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оқу қабілетін дамыту, әр түрлі қайнар көздерінен ақпаратты іздеу және сараптама жүргізе білу, мәселелерді шешу; зерттеушілік қабілетті қалыптастыру.
Негізгі әдебиет
  • Базаров Г.Ю. Управление персоналом. - М., 2012. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М., 2011 Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. М., 2009