Управление рисками

Сипаттама: Тәуекелдерді басқару кез келген компанияның корпоративтік басқару жүйесінің маңызды элементі болып табылады. Тәуекелдерді басқару тиімділігін арттыру экономикалық тұрақсыздық жағдайында шешімдер қабылдау процесін жеделдетуге мүмкіндік береді акционерлер мен компаниялар басшылығы күш-жігерді бизнес-жоспарлаудың сапасын жақсартуға шоғырландыруы тиіс.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Оқыту мақсаты – тәуекелді басқарудағы әдістемелерге үйрету, талдау жасауға дағдылану, тәуекелді анықтау мен бағалау, тәуекел жағдайында оптималды шешім қабылдау.
Міндет
  • Мәселелер: - тәуекелді әртүрлі ғылыми бағыттарда қалайша қалыптастыру мен дамытуға болады? - тәуекелдің мәні мен қайнар көздері неде? - әртүрлі қызмет салаларындағы тәуекелді басқару мен жіктеудің ерекшеліктері неде? - тәуекелді басқарудың теориялары мен практикалық мәселелері; - тәуекелді басқарудың этикалық мәселелері; - тәуекелді бағалау әдістері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Тәуекелдің мәні мен қайнар көздерін білуде, тәуекелді басқару обьектілерінің жағдайын, тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек. Тәуекелді басқарудағы кезеңдерінің реттілігін анықтау мен қалыптастыру, тәуекел жағдайында шешім қабылдау, тәуекелге қатысты мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарау керек. Тәуекелді басқаруда тактика мен стратегияны жасай білу, жүзеге асыру, талдау және бағалау мәселелерін шешу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • , тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек. Тәуекелді басқарудағы кезеңдерінің реттілігін анықтау мен қалыптастыру, тәуекел жағдайында шешім қабылдау, тәуекелге қатысты мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарау керек. Тәуекелді басқаруда тактика мен стратегияны жасай білу, жүзеге асыру, талдау және бағалау мәселелерін шешу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Тәуекелдің мәні мен қайнар көздерін білуде, тәуекелді басқару обьектілерінің жағдайын, тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек. Тәуекелді басқарудағы кезеңдерінің реттілігін анықтау мен қалыптастыру, тәуекел жағдайында шешім қабылдау, тәуекелге қатысты мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарау керек. талдау және бағалау мәселелерін шешу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • тактика мен стратегияны жасай білу, жүзеге асыру, талдау және бағалау мәселелерін шешу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тәуекелдің мәні мен қайнар көздерін білуде, тәуекелді басқару обьектілерінің жағдайын, тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек. Тәуекелді басқарудағы кезеңдерінің реттілігін анықтау мен қалыптастыру, тәуекел жағдайында шешім қабылдау, тәуекелге қатысты мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарау керек.
Негізгі әдебиет
  • 1 Н.В. Хохлов, Управление риском. - М,: 2009 2 М.А. Кибатов Тәуекелді басқару. - Семей,2014