Менеджмент качества процессов и продукции

Сипаттама: Сапа менеджменті саласындағы негізгі ұғымдар мен негізгі процестерді зерделеуді, отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде сапаны басқарудың теориялық аспектілерімен және оларды практикалық қолданумен танысуды болжайды. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің негізін оның сапасы құрайды, оның тұрақтылығына кәсіпорындарда сапа жүйелерін енгізу жолымен қол жеткізіледі және өнім мен сапа жүйелерін сертификаттаумен расталады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер