Спецкурс стационарные установки шахт

Сипаттама: Тау-кен шахталық тұрақты агрегаттардың үнемді жұмыс істеу принциптері. Қондырғылардың техникалық деңгейін, атап айтқанда, олардың ҚНК арттыру, басқару және жетек жүйесін жетілдіру, Қондырғылардың технологиялық сызбаларын және олардың жұмысын автоматтандыру жүйесін жақсарту, агрегаттардың үздіксіз жұмыс істеу мерзімін ағымдағы және күрделі жөндеусіз арттыру мәселелерін шешу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Оқыту жүйесінің ғылыми және кәсіби білімдері мен дағдыларын тұрақты қондырғыларды шахта кен орындарын игеру кезінде пайдалы.
Міндет
  • - құру студенттердің теориялық негіздерін саласында стационарлық қондырғылар; - білім алу туралы конструкцияларда қазіргі типтегі стационарлық қондырғылар және олардың техникалық-экономикалық сипаттамалары.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ғылыми зерттеулер мәнмәтінінде жиі идеялар қолдану мен түпкі дамыту үшін мүмкіндік немесе негіз болатын, жоғары білім алу деңгейінде алған, дамытып келе жатқан білімі мен түсінігін көрсету.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Оқып жатқан саласына байланысты мәнмәтіндер мен шегі одан әрі кеңірек салада (немесе пәнаралық) жаңа немесе бейтаныс жағдайларды шешу қабілеті мен түсінігін, білімін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қиыншылықтарға шамасы жету және этикалық пен әлеуметтік жауапкершілік есебінде толық емес немесе шектеулі ақпараттар негізіндегі ой-пікірлерді көтеру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Мамандарға және маман еместерге өзінің қорытындысы мен білімін анық және түсінікті етіп жеткізу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құзыретті болуы керек:әдістеме саласындағы зерттеулер мамандығы бойынша;ұйымдастыру және қызметін басқару; кәсіпорынның өндірістік байланыстарды жүзеге асыруда әртүрлі ұйымдар, оның ішінде мемлекеттік органдардың қызметі; қамтамасыз ету тәсілдері білімді тұрақты жаңартуды, кәсіптік дағды мен білікті кеңейтуді.
Негізгі әдебиет
  • 1. Алексеев в. В. Кеніш сулары сорғы, желдеткіш және пневматикалық қондырғылар. Жоо арналған оқу құралы. - М.: Недра, 2001. – 381 б. 2. Хаджиков Р. Н., Бутаков С. А. Горная механика. - М.: Недра, 1982. - 407 с. 3. Кумыкова Т. М. Стационарлық қондырғылар шахталар тапсырмалар мен мысалдар. Оқу құралы. – Өскемен: ШҚМТУ, 2007. – 206 с. 4. Кумыкова Т. М., Кумыков В. Х. Есеп айырысу рудничный сутөкпе, желдеткіш және пневматикалық қондырғылар: Оқу құралы. ЖШС "ВКПК Арго", 2010-100 с.