Проектирование и расчет технологических машин

Сипаттама: Технологиялық машиналарды жобалау және құрастыру саласындағы негізгі ұғымдар. Машина тораптарын, технологиялық жабдықтың кинематикасын есептеу. Әр түрлі тораптардың құрамдастарын, біріздендіру және агрегаттауды талдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер