Спецкурс горной механики

Сипаттама: Тау-кен механикасының теориялық негіздері, шахталық желдеткіш, сутөкпе, пневматикалық және көтергіш қондырғыларды пайдалану шарттары мен таңдау принциптері. Шахталық тұрақты қондырғылардың құрылымы мен жұмыс ерекшеліктері. Тұрақты қондырғыларды таңдау кезінде қабылданатын шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесі, шахтаны немесе кенішті пайдаланудың барлық кезеңінде қауіпсіз жұмыс жағдайын қамтамасыз ету үшін тұрақты қондырғыларды есептеу әдістемесі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер