Машины для горнодобывающей промышленности

Сипаттама: Ашық және жер асты жұмыстарындағы тау-кен өнеркәсібінің қазіргі заманғы машиналары, тау-кен кәсіпорындарының механикалық жабдықтарын жобалау негіздері, Тау-кен машиналары мен жабдықтарының жұмысын ұйымдастырудың жаңа технологияларын әзірлеу, тау-кен байыту компанияларының жұмысын ұйымдастыру үшін қазіргі заманғы технологияларды қолдану.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер