Надежность и качество электрической энергии

Сипаттама: Сапа көрсеткіштерінің нормативтік мәндерінен ауытқу себептері, сондай-ақ талап етілетін кернеулердің сапа стандарттарын сақтау жолдары талқыланады. Қалпына келтірілген жүйелердің сенімділігінің статистикалық көрсеткіштері және олардың анықтамалары берілген, сонымен қатар сенімділік теориясының математикалық аппараттарының кейбір мәселелері ұсынылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Электр энергетикалық жүйелердің жұмыс сенімділігін теория және тәжірибе аумағында біліктілікті қалыптастыру
Міндет
  • заманауи әдісдерді меңгеру және электр энергетикалық жүйелердіңолардың эксплуатациялау және жобалау этаптарында сенімділік есебініңтәжірибелік дағдыларын игеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, электроэнергетикасы мен электротехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, технкалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел электроэнергетикасы менэлектротехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерін білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • электр энергетикалық жүйелердің сенімділігін талдау үшін физикалық негіздерін білу;электр энергетикалық жүйелердің сенімділігін есептеу әдістері;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • электроэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, электр энергетикалық жүйелер мен электрмен жабдықтау жүйелерін оңтайландыру критерийлерін пайдалану,еселенген біреуін таңдау, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • электроэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электроэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • сенімділік берілген деңгей үшін электр энергетикалық жүйелер мен желілерді синтездеу әдістерін білу, электрмен жабдықтау жүйелеріне жоғары гармоникалық тербеліс әсерін білу; жоғары гармоника азайту электр энергиясын сапасын жақсарту үшін, кернеу ауытқуы жою немесе қысқарту шаралары
Негізгі әдебиет
  • 1. Конюхова, Е.А., Киреева Э.А. Надежность электроснабжения промышленных предприятий. – М.: НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик», 2001. – 93 с. 2. Гук Ю. Б. Теория надежности в электроэнергетике. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. 3. Фокин Ю.А. Вероятностно-статистические методы в расчетах систем электроснабжения. М.: Энергоатомиздат, 1985. 4. Розанов М. Н. Надежность электроэнергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 1984.