Энергосберегающие технологии в электроэнергетике

Сипаттама: Берілген пән электр энергетикасы объектілерінің энергоаудит негіздерімен, энергияны сақтаудың нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық негізімен энергияны қолдану тиімділігін арттыру аумағында мемлекеттік саясатпен әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы ресурс сақтау мәселелері жөніндегі базалық білімді алуға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Энергетикалық кешенде және өнеркәсіп салаларында энергетикалық ресурстарды қолдану тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары және ресурс сақтау қағидалары жөнінде магистранттың қажетті білім алу және магистр-электроэнергетик кәсіби қызметінде алған білімі мен қағидаларды қолдану
Міндет
  • электр энергетика объектілерінің энергоаудит негіздерімен, энергияны сақтаудың нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық негізімен энергияны қолдану тиімділігін арттыру аумағында мемлекеттік саясатпен әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы ресурс сақтау жалпы мәселелерімен танысу керек .
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар электроэнергетикалық заманауи жылутехнологиясының әдістемелік негізін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Энергия үнемдеу облысында инновациалық жобаларды орындау үшін техникалық шешімдерді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • электроэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • электроэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электроэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу
Негізгі әдебиет
  • 1 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения. М.: Форум, 2006. – 352с. 2 Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции. – М.:МЭИ, 2000. – 408с. 3 Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект) . – Алматы, 2001. – 312с. 4 Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы, 2004. – 604с. 5 Ефимов А.Л. Проблемы энергетики и экологии в промышленности. Учебное пособие по курсу "Энергобалансы промышленных предприятие/Под ред. О.Л.Данилова - М.: Изд-во МЭИ, 1999. - 36 с. 6 Методы составления энергобалансов промышленных предприятий: Учебное пособие по курсу "Энергобалансы промышленных предприятий"/ Л.И. Архипов, А.Б. Гаряев, В.А. Горбенко, А.Л. Ефимов, В.И. Косенков; под ред. А.Л. Ефимова. М.: Изд-во МЭИ, 2000. 48 с.