Электротехнические установки в промышленности

Сипаттама: Келесі білімдер мен дағдылардан алуға болады: электр қондырғылар мен кешендердің жұмысын, энергия үнемдеуді, электр жүйелерінің режимдерін және процестерін, электр және жарылыс қауіпсіздігін, электр жетектерін, далалық жабдықтарды есептеуін, технологиялық үдерістерді энергетикалық талдауды және өндірістегі энергия тиімділігін арттыру бағыттарын есептеуді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • құрылғылардың және элетротехникалық қондырғылырдың құрылымдары, функционалды тағайындалуы, заманауй өндірістік зауттарда жұмыс істеу принципі мен алынған білді тұрмыста қолдануға және магистр-элетроэнергетиктің профиссионалды шеберлігін арттыру
Міндет
  • металлургиялық өндірістің және олармен бірге жүретін технологиялық құрылғыларды, сонын ішінде электр жетегін, термиялық пештердің барлық түрін, крандарды, электр қозғалтқыштарды, жалдамалы станоктарды, қорғаныс жүйесін және өндірісте электрмен қамтамассыз ету сұлбасымен магистранттар танысуы керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, электроэнергетикасы мен электротехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, технкалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел электроэнергетикасы менэлектротехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерін білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • электроэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • электроэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электроэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу
Негізгі әдебиет
  • 1 Правила устройства электроустановок - 7-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002-2004. 2 Алексеев О.В. Электротехнические устройства. М. 1981г. 3.М.М. Фотиев Электропривод и электрооборудование металлургических и литейных цехов. М. «Металлургия». 1983г. 288с. 4 Энергетика в России и в мире: Проблемы и перспективы. М.: МАИК «Наука/Интер-периодика», 2001.