Оценка результативности научных исследований и формы коммерциализации их результатов

Сипаттама: Пәнді зерделеу арқылы дотокранттар зерттеу жұмысының нәтижелерін насихаттау бойынша қабілеттілікті қалыптастыру; зерттеу тақырыбы бойынша нақты деректерге жобалау жұмысының негіздерін игеруге; АКТ саласындағы жобаларға ғылыми-техникалық талдау жүргізуге; ғылыми-технологиялық басымдықтарды анықтау дағдыларын қалыптастыруға және ғылыми-технологиялық саланың дамуын болжауға; мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама талаптарын зерделеуге мүмкіндік алады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер