Пожарная безопасность

Сипаттама: Өрт қауіпсіздігі ұғымдарын қалыптастыру, өрттердің түрлері, олардың жіктелуі, олардың пайда болу себептері туралы білімді тереңдету, өрттерді болжау тәсілдері, талап етілетін өрт-техникалық құралдарды, автоматты өрт сөндіруді, әртүрлі температуралық жағдайларда сигнал беруді бағалау, ғимараттардың көлемдік-жоспарлау және құрылымдық ерекшеліктерін, ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділігі мен жарылыс-өрт қауіптілігі, ғимараттан эвакуациялау мәселелері, ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; ғимараттардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын негізгі талаптар.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • өндірістік ортадағы қауіпсіздік мәселелерінің мәнін көрсету және ең қауіпті фактор- өрт туралы, оның түрлі материалдық зақымға, улануға, тіпті өлімге апаратынын көрсету; - «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы мамандарын жан-жақты жетілдіріп дайындау
Міндет
  • «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы мамандарын жан-жақты жетілдіріп дайындау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ғимараттар мен құрылыста өрт қауіпсіздігін жоспарлау нормалары. үйдің отқа төзімділігі. классификация.Азаматтық және өндірістік ғимараттарда өрт қаіпсіздігін қамтамасыз етуден курстық жұмыстын құрамында: құрылыстық конструкциялардың өртке төзімділік шегінің есептеулері, эвакуация жолдары мен қозғалу уақыты және басқада өрт сөндіру есептеулері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Заманауи техниканы қолдану дағдысының болуы, кәсіптік қызметте ақпараттық технологияларды қолдана білуі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қоршаған ортаны қорғау, табиғатты ұтымды пайдалану және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігімен байланысты әлеуметтік-экологиялық жүйелерінің проблемалары туралы көзқарасы болуы керек.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби тұрғыда жүзеге асыруды және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу саласында әдістер мен бағдарламаларды әзірлеу мен жүзеге асыруға қатысуы керек
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда қолданылатын сызбанұсқаларды, приборлар, аппараттар мен жүйелерді әзірлеу мен жобалау әдістемелеріндегі білімдерін және білімнің алдыңғы қатарлы ғылыми әдістерісаласындағы білімін арттыру бойынша оқуға ынталылығын жетілдіру және оларды тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау проблемаларын шұғыл шешу үшін қажетті деңгейде қолдану
Негізгі әдебиет
  • 1. Закон Республики Казахстан «Трудовой кодекс РК», 2015 с изм. на 1.01.2019 2. Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите», 2014 3. Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Правила и требования. Типовые инструкции; Алматы: Lem , 2017 4. Охрана труда и техника безопасности в строительстве (СНИП РК 1.03-05-2011); Алматы: Lem , 2016 5. Дурановская Г.П. «Безопасность и охрана труда. Трудовое законодательство: комментарии, вопросы и ответы»; Алматы: Lem , 2017 6. Аманжолов Ж. , Охрана труда и техника безопасности; Астана : Фолиант,2011 7. Акимбекова Н.Н. Пожарная безопасность: Учебное пособие. – Изд. КарГТУ, 2016 8. Аипов А.К., Охрана труда и безопасность жизнедеятельности; Учебное пособие,-Астана: Каз.УЭФМТ, 2013 8 Лагутин А.А. Пожарная безопасность. Курс лекций. ВКГТУ-2007