Төтенше жағдайлардағы психологиялық тұрақтылық

Сипаттама: Мінез-құлықтың психологиялық аспектілерін қолдануда өздігінен ұйымдастыру мен өздігінен білім алу мәдениеті, тұлғалық теориясы, психикалық өзін-өзі реттеу ұғымдары, басшылар үшін тұлғаның психологиялық тұрақтылығын құрайтын психикалық тұрақсыздық, инновациялық тосқауылдардың алдын-алу әдістері мен төтенше жағдайлар кезінде өзара және өзідігінен көмек беруді анықтаудың, төтенше жағдайларда психологиялық тұрақтылықты анықтаудың кәсіби дағдыларын қалыптастыруды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Төтенше жағдайлардағы адам мінез-құлық психологиясын дұрыс мінез-құлық пен шешім қабылдауды дамытуымен таныстыру
Міндет
  • Төтенше жағдайдағы адам мінез-құлқының психологиялық аспектілерін анықтаңыз. Төтенше жағдайларда психологиялық тұрақтылық пен алгоритмдердің ерекшеліктерін қарастырайық
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Құтқарушы мамандығының психологиялық талаптарын, олардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін, төтенше жағдайлардағы жағдайдың психологиялық сипаттамаларын, өз жағдайыңызды басқару әдістері мен әдістерін білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құтқару жұмыстарын жүргiзу кезiнде олардың жеке психологиялық сипаттамаларын ескеруге және оларды түзетуге, төтенше жағдайларда халықтың жүрiс-тұрысының психологиялық сипаттамаларын ескеруге; төтенше жағдайлардағы іс-әрекеттерге психологиялық дайындығын қамтамасыз ету, психологиялық жағдайын бақылау және оларды басқару әдістерін қолдану, өмірде қауіп төндіретін жағдайларда жедел ішкі мобилизация үшін қабілеттерін дамыту, білімі мен дағдыларын практикаға енгізу. тиімді топ ішіндегі өзара әрекеттесу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Төтенше жағдайларда адамның мүмкіндіктері мен оның қауіпсіздігі туралы төтенше жағдайдағы стресстік тұрақтылық туралы дүниетанымның қалыптасуына үлес қосу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Төтенше жағдайларда психологиялық дайындық және төтенше жағдайлардағы тұрақтылықты қолдана отырып, төтенше жағдайларда олардың өндірістік және әлеуметтік қызметін кәсіби түрде жүзеге асырады
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Төтенше жағдайларда өмір қауіпсіздігі мен басқаруда қолданылатын білімдер мен әдістерді, сондай-ақ төтенше жағдайлардағы психологиялық тұрақтылықты арттыру үшін психологияны, алдыңғы қатарлы ғылыми әдістер саласындағы білімді жетілдіруге үйренуге бейімділікті арттыру
Негізгі әдебиет
  • 1. Бахарев В. Г. Аутотреннинг. М., "Знание", 2005. 2. Гуренкова Т. Н., Елисеева И.Н., Кузнецова Т.Ю., Макарова О.Л., Матафонова Т.Ю., Павлова М.В., Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций. М., 1997. 3. Дружинин В.Ф., Мотивация деятельности в чрезвычайных ситуациях, М., 2006. 4. Стреляков Я. Роль темпераментов в психологическом развитии. М.,2008. 5. Практическая психология в местах, или как научиться понимать себя и других. М., АСТ-ПРЕСС., 2007.
Қосымша әдебиеттер
  • 1 Котелова Ю.В Очерки по психологии труда.Уч. пособие/под ред.М.Ивановой,МГУ,1986. 2 Максимов В.И. Ипполитова Т.В. Фомина В.Д. Основы анатомии и физиологии человека.-М.;Колос,2004-167с. 3 Коробков А.В.,Башкирова А.А. Ветчинкина К.Т. Нормальная физиология-М.;Высш.шк., 1980-560с. 4 Маркосян А.А. Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков. – М., 1969.