Төтенше жағдайларда персоналмен және қорғануды басқару, материалды-техникалық қамтамасыз ету

Сипаттама: Қорғану мен персоналды басқарудың тиімді дағдылары мен қазіргі заманғы әдістері, ТЖ-да материалдық-техникалық қамтамасыз ету іс-шаралары; қорғану мен персоналды басқаруды ұйымдастыру үшін қажетті негізгі заңнамалық актілердің мазмұны; қорғану мен персоналды басқаруды ұйымдастырудың негіздері мен қағидаттары, материалдық-техникалық қамтамасыз етуді; ТЖ жағдайында материалдық-техникалық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін жетілдіру мен арттырудың негізгі бағыттарының дағдыларын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Төтенше жағдайларды қорғау және кадрларды басқару, материалдық-техникалық қамтамасыз етуді басқару» пәнінің мақсаты - Қазақстан Республикасының аумағында құқықтық және ұйымдастырушылық қауіпсіздікті, жанжалды басқаруды, қызметтің ерекше жағдайында, психологиялық және төтенше жағдайлардағы адамның жағдайын зерттеу.
Міндет
  • Төтенше жағдайларды қорғау және персоналды басқару, материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, техникалық, гигиеналық және ұйымдастырушылық шаралардың теориялық негіздері; - Төтенше жағдайларда Қазақстан Республикасының заңдарын практикалық қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты тиісті әлеуметтік, ғылыми және техникалық, технологиялық мәселелер бойынша пайымдаулар бар көзқарастарды қалыптастыру үшін өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы қажетті деректерді жинау және түсіндіру іскерлігін ұйымдастыруды білу; - қауіпсіздік саласындағы бақылау және қадағалау әдістері мен тәсілдерін білу,техносфералық қауіпсіздіктің негізгі мәселелеріне бағдарлануы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • -нормативтік-заңнамалық және құқықтық құжаттамаларды қорғау және персоналды басқару,ТЖ-ны материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелерінде қолдану; осы салада инновациялық әдістерді қолдану; дәлелдерді ұсыну және қорғау, сондай-ақ қорғау және персоналды басқару саласындағы міндеттерді шешу, ТЖ-ны материалдық-техникалық қамтамасыз ету білімінде білінетін құзыреттерге ие болу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты тиісті әлеуметтік, ғылыми және техникалық, технологиялық мәселелер бойынша пайымдаулары бар көзқарастарды қалыптастыру үшін ТЖ-ны материалдық-техникалық қамтамасыз ету,қорғау және персоналды басқару саласында қажетті деректерді жинау және түсіндіру іскерлігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техногенді, табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою мақсатында мамандар, сондай-ақ мамандар емес аудиторияларды қорғау мен персоналды басқару мәселелері бойынша ақпаратты, идеяларды,проблемалар мен шешімдерді беру, ТЖ-ны материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қорғау және персоналды басқару мәселелері бойынша одан әрі оқыту үшін қажетті дағдылар әзірленді, ол "адам-мекендеу ортасы" жүйесінде төтенше жағдайлардың туындау қаупін төмендетуді қамтамасыз ететін жоғары дербестік дәрежесімен ас ТЖ-ны материалдық-техникалық қамтамасыз ету"
Негізгі әдебиет
  • 1. Закон О Гражданской Защите РК, 2014 2.Аипов А.К. Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности:Учебное пособие, Астана:Каз УЭФМТ, 2013. 2 Сергиенко Л.С. Курс лекции по безопасности жизнедеятельности. Часть1, часть2.: Учебное пособие,- ВКГТУ, 2010 3 Аманжолов Ж. Охрана труда и техника безопасности : Астана, Фолиант, 2011. 4 Белов А.С. Безопасность жизнедеятельности:Учебник для ВУЗов,- М.:ВШ, 2009.5. Приходько В.Г. Безопасность жизнедеятельности: Алматы 2009 6. Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Типовые инструкции : Алматы, Lem ,2017 7. Дурановская Г.П. Безопасность и охрана труда. Трудовое законодательство: комментарии, вопросы, ответы; Алматы Lem, 2017