Құтқарушының кәсіби дайындығын ұйымдастыру

Сипаттама: Пән апатты-құтқару қызметінің мамандарын кәсіби іріктеу мен даярлаудың маңыздылығын және қазіргі кезеңде құтқарушыларға моральдық-психологиялық, физикалық және кәсіби қасиеттері мен білім деңгейі, сондай-ақ әртүрлі төтенше жағдайларда зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету, зақымдану ошақтарынан зардап шеккендерді шығару, тасымалдау және оларды көлікке тиеу тәртібі бойынша жоғары талапты қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Құтқарушыларды және құтқарушы мәртебесін алған азаматтарды аттестациялаудың міндетті талаптары оқу орындарында, авариялық-құтқару қызметтерінің оқу бөлімдерінде (құтқару командалары) құтқару жұмыстарын жүргізуге дайындық бағдарламалары бойынша білім беру қызметін жүзеге асыру құқығына тиісті лицензиялар.
Міндет
  • Төтенше жағдайлар кезінде құтқару жұмыстарын жүргізу үшін медициналық, өрт және психологиялық дайындық бойынша дайындық
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • түрлі жағдайлардағы құрбандарға алғашқы көмек көрсетудің мазмұнын және мөлшерін, жәбірленушілерді зақымданудан және оларды көлік құралдарына тиеуді, жеке және қоғамдық гигиеналық ережелерді алып тастау тәртібін білу;өртке қарсы миссияларды орындау кезінде құтқарушылардың жалпы міндеттерін білу; жану үдерісі, өрт және оның дамуы туралы жалпы ақпарат; негізгі өрт сөндіру құралдары туралы жалпы ақпарат; өртке қарсы жабдықтар туралы жалпы ақпарат; адамдарды құтқару, мүлікті эвакуациялау және өртте арнайы жұмысты орындау жөніндегі қауіпсіздік шаралары; - экологиялық қауіпсіздіктің негіздерін және оның іздестіру-құтқару пункттерінің күнделікті қызметіндегі талаптарын, құтқарушылардың экологиялық қауіпсіздікті бұзғаны үшін жауаптылық шараларын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • әртүрлі жағдайлардағы құрбандарға алғашқы көмек көрсете білу, әртүрлі жағдайлардың факторларының стресс әсеріне психологиялық тұрақтылықты қалыптастыру; Өртті анықтаған кезде, өрт сөндіру құралдарын қолданған кезде дұрыс әрекет етуге, қолмен механикаландырылған және механизацияланбаған құралдарды қолдана отырып, баспалдақтардың көмегімен арқандарды құтқаруға және құтқару жұмыстарын жүргізгенде өзін-өзі құтқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • құтқару ісінің негізгі ұғымдары мен терминдерін, осы салада қолданылатын сыныптамалар мен әдістерді білу керек
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіби түрде өндірістік және әлеуметтік қызметті жүзеге асырады, авариялық-құтқару жұмыстары және төтенше жағдайлардың алдын алу саласындағы әдістемелер мен бағдарламаларды әзірлеуге және енгізуге қатысады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Авариялық-құтқару жұмыстарында пайдаланылатын аппараттар, аппараттар мен жүйелерді әзірлеу және жобалау әдістемесі туралы білімді жетілдіру және озық ғылыми білім әдісі саласында білімді жетілдіруге үйренуге бейімділік
Негізгі әдебиет
  • Учебник спасателя 2-е издание, переработанное и дополненное — Краснодар: Советская Кубань 2002 г., коллектив авторов Шойгу С. К., Кудинов С. М., Неживой А. Ф., Ножевой С. А., под общей редакцией Воробьева Ю. Л. В.В. Теребнев, А.В. Теребнев (Под ред. докт. техн. наук, проф. Е.А. Мешалкина) Управление силами и средствами на пожаре. Учебное пособие. М.: Академия государственной противопожарной службы, 2003. О.С. Ефремова «Охрана труда от а до я. 4-е издание, переработанное и дополненное», Москва, Альфа-Пресс, 2008.