Количественные методы и финансовые вычисления

Сипаттама: Бұл курста ақшаның уақытша құнының концептуалды негіздері, депозиттік және кредиттік операциялардың нәтижелілігі мен тиімділігін, бағалы қағаздар нарықтарындағы операцияларды анықтау, инвестициялық жобаларды бағалау мәселелері, сондай-ақ қабылданатын шешімдердің сенімділігін ескере отырып кірістерді барынша арттыру тәсілдері қарастырылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • 1
Міндет
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1
 • 1
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • 1
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін докторантурада жалғастырады. Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады
Негізгі әдебиет
 • Брейли Р., Майерс Принципы корпоративных финансов.- Олимп-Бизнес, второе издание, 2008. – 1012 с.
 • Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика - М.: Проспект, 2010. -1024 с.
 • Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика. М.: Инфра-М, 2002. – 383 с.
 • Principles of Corporate Finance, 10th Edition 10th Edition ' Richard A. Brealey (Author), Stewart C. Myers (Author), Franklin len (Author), 2015.
 • Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. А.М.Ковалевой. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 336 с.
 • Финансовая математика : учебное пособие / Е.В. Ширшов , Н.И. Пет¬ рик, А.Г. Тутыгин, Т.В. Меньшикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2010. — 144 с.
 • Копнова Е.Д. Финансовая математика. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - М.: Высшая школа экономики 2018. - 413 с.
 • Четыркин Е.М.. Финансовая математика: Учебник. 4-е изд. - М.: Дело, 2004. - 400 с.