Свойства и анализ природных и сточных вод

Сипаттама: Пән жалпы мәліметтерді береді: табиғи және сарқынды сулардың физикалық және химиялық қасиеттері мен сапасының көрсеткіштері туралы; суды өңдеудің негізгі физика-химиялық әдістері туралы; су микробиологиясының негіздері және суды тазартудың биологиялық әдістері туралы; суды талдаудың қазіргі заманғы әдістері туралы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер