Техническая термодинамика

Сипаттама: Жылу техникасындағы термодинамика заңдары саласында базалық білімді қалыптастырады. Жылу энергиясын электр энергиясына және механикалық жұмысқа түрлендіру әдістері туралы түсінік береді. Жылу алмасу процестерін (жылуөткізгіштік, сәулелі тасымал және т.б.), сондай-ақ газ күйінің өзгеру үдерістерін және жылу машиналары жұмысының теориялық негіздерін қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер