Применение альтернативных источников энергии для инженерных систем зданий

Сипаттама: Пән энергияның баламалы түрлерін: күн, жел, геотермальды су, топырақ энергиясын пайдалану туралы; жобаланатын объекті үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыру туралы, инженерлік жүйелердің есебі және конструктивтік элементтері, қажетті жабдықтарды таңдау туралы базалық білім береді. Жылуэнергетикалық менеджмент негіздерімен және қабылданған шешімдердің энергия тиімділігін бағалаумен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер