Гидрогазодинамика

Сипаттама: Сұйықтар мен газдардың физикалық қасиеттерін зерттеу мақсатында гидрогазодинамика саласында базалық білімді қалыптастырады. Сұйықтықтың гидростатикасы, сұйықтықтың кинематикасы және сұйықтықтың динамикасы туралы; тұтқыр емес (мінсіз) газдың өту заңдары туралы түсінік береді. Сұйық және газ заңдары мен теңдеулерін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер