Дизайн-проектирование 4

Сипаттама: Интерьердегі фирмалық стиль. Жарнама саласындағы білімді кәсіби қызмет саласы ретінде жүзеге асыру арқылы компанияның интерьерін құру. Компанияның фирмалық стилін қалыптастыратын барлық қолданыстағы графикалық элементтерді интерьерде қолданылатын жобаларды графикалық іске асыру әдістерімен әзірлеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер