Дизайн-проектирование 7

Сипаттама: Ландшафтық дизайн. Ландшафттық дизайнның негізгі түсініктері мен санаттарын зерттеу; ландшафттық дизайн объектілерінің көркемдік-бейнелік және функционалдық мазмұны, кеңістіктің семиотикасы; сәулеттік ландшафттық ортаны қалыптастырудың әдістемелік негіздері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер