Дизайн-проектирование 8

Сипаттама: Жұмыс орны. "Адам-техника-орта" жүйесі. Еңбек қызметінің табысты және қауіпсіз өтуі үшін жұмыс істейтін жағдайларды қамтамасыз ететін функционалдық және кеңістіктік-ұйымдастырылған Еңбек құралдарының жүйесі. Жұмыс орнын жабдықтау қойылған өндірістік міндеттерді шешу үшін жұмыс істейтіндерге қажетті барлық элементтерді қамтиды. Оларға негізгі және қосалқы еңбек құралдары мен техникалық құжаттама жатады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер