Технические средства дизайн-проектирования 1

Сипаттама: Пән екі кәсіби графикалық пакеттерді меңгеруді қарастырады: CorelDRAW және Adobe Photoshop. Бағдарлама растрлық және векторлық графикамен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Студенттер оқытылатын пәндер бойынша шығармашылық тапсырмаларды және болашақ мамандығына байланысты әртүрлі шығармашылық тапсырмаларды орындай алады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер