Дизайн-проектирование 11

Сипаттама: Мәдени-демалыс мақсатындағы ғимараттың интерьер дизайны. Студенттердің қоғамдық интерьердің пәндік-кеңістіктік ортасын құру және безендіру бойынша білім, білік және дағдысын қалыптастыру. Экономиканы дамытуға, халықтың мәдениеті мен өмір сүру деңгейін арттыруға ықпал ететін жоғары сапалы, бәсекеге қабілетті отандық өнімді құруға және жетілдіруге бағытталған көркемдік, инженерлік-конструкторлық интеграциялайтын эстетикалық мәнерлі пәндік-кеңістіктік ортаны қалыптастыру.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер