Ландшафтный дизайн

Сипаттама: Тарихи және көркем пәндер блогының пәндер тармағы болып табылады, ол ХХ ғасырдың қазіргі архитектурасы, сәулет шеберлері және XX ғасырдың архитектурасындағы бағыттар туралы түсінік береді. Ландшафтық дизайнның негізгі түсініктері мен санаттарын, ландшафтық дизайн объектілерінің көркемдік-бейнелі және функционалдық мазмұнын, кеңістіктің семиотикасын, сәулеттік ландшафтық ортаны қалыптастырудың әдістемелік негіздерін зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер