Живопись 1

Сипаттама: "Кескіндеме 1" пәнінің ерекшелігі түрлі-түсті палитраны және оны әртүрлі тапсырмаларда қолдану тәсілдерін оқу болып табылады.(шынайы натюрморт, сәндік жұмыс). Кескіндеме әртүрлі мақсаттағы сәулет нысандарының түсті шешімдерін көрнекі түрде шығаруға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер