Рисунок 1

Сипаттама: Сурет-әлемді бейнелі таным құралы. Суреттің элементтерін (нүктелерді, сызықтарды, жазықтықтарды, формаларды) пайдалану, жарықты білдіру принциптері, натураның элементтерінің орналасуы, заттың перспективалық бейнесі. Геометриялық денелерді, қарапайым тұрмыстық заттарды, конструктивтік суреттің негізгі принциптерін, парақта көлемді форманы құру тәсілдерін, суретті орындау кезектілігін, жарықтандыру және қабылдау заңдылықтарын зерттеу.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Кәсіптің бастапқы кезеңдерінде көркем-графикалық және композициялық дайындықты қамтамасыз ету
Міндет
  • Графикалық шеберлік пен аналитикалық дағдыларды дамыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • білу және түсіну: сурет салудың шарттары мен заңдылықтарын, перспективалар заңдарын, суреттің негізгі композициялық заңдылықтарын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • білім мен түсініктерді қолдану: пәндік әлемнің шынайы бейнесінің принциптерін түсіну
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • пікір қалыптастыру: өз ойлары мен шығармашылық идеяларын графикалық түрде жеткізе білу, жаңа бейнелер мен композициялық идеяларды жасай білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • оқу дағдысы немесе оқуға қабілеті: конструктивтік және жарық-тоналды сурет салу әдістемесін және графикалық техникасын білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Николай Ли: Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник., Эксмо, М., 2015 2. Королев В.В. Учебный рисунок. Искусство., М., 2016 3.Зайцев К.Г. Современная архитектурная графика.-М.,2015
Қосымша әдебиеттер