Введение в специальность

Сипаттама: Пән студенттерде сәулет-дизайнерлік қызметтің мәнін түсінуді қалыптастыруға бағытталған. Дизайнға қатысты сұрақтар шеңберін көру. Кәсіби қалыптасуға ұмтылу, сондай-ақ мамандыққа бағытталған. Болашақ маманның шығармашылық іс-әрекетінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер