Эргономика

Сипаттама: Тәртіп адамның қоршаған ортасы, техникалық және ұйымдастырушылық пәндік-кеңістіктік жүйелері арасындағы тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде адам өміріне адамгершілік және оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталған эргономикалық адам ортасын құру және кәсіби жобалық ойлауды қалыптастыру саласындағы құзыреттілікті меңгеруге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер