Мемлекеттік басқару теориясы

Сипаттама: Мемлекеттік құрылым, атқарушы билік, атқарушы билік органдары, басқарудың нысандары мен әдістері туралы теориялық көзқарастарды зерделеу үшін экономикалық, әлеуметтік-мәдени және әкімшілік-саяси салалардағы атқарушы билік органдарының жұмысын қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық актілерді зерттеу; заңдылықты қамтамасыз ету туралы нормативтік актілерді талдау және мемлекеттік басқару жүйесінің мазмұны туралы түсінік қалыптастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер