Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы, соның ішінде тағылымдамадан өту және докторлық диссертацияны орындау

Сипаттама:

Кредиттер саны: 98

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері