Статистикалық модельдеу және болжау

Сипаттама: Бірнеше тәсілдердің үйлесімі ұсынылады: болжау объектісін таңдау және сапалы сипаттау үшін әрекеттік, есеп беру және квалиметриялық; оның формальды көрінісі үшін математикалық-статистикалық. Имитациялық модельдеу. Монте-Карло әдісі және оны қолдану. Сандық эксперименттердің нәтижелерін өңдеу, алынған нәтижелерді түсіндіру. Бірқатар физикалық, биологиялық және экономикалық процестерді моделдеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер