Педагогикалық практика

Сипаттама: Педагогика саласында жүйелі білімді қалыптастыру; ЖОО-да тиімді педагогикалық өзара әрекеттесуді ұйымдастыру әдістерін зерделеу; АКТ-технологияларды қолдана отырып, ЖОО-да оқытуды ұйымдастыруда практикалық дағдыларды меңгеру; АТ-мамандықтары оқытушыларының кәсіби-педагогикалық құзыреттілік құрамы туралы түсініктерді қалыптастыру. Тәжірибе жоғары оқу орны оқытушысының барлық кәсіби құзыреттіліктерін синтездеу және интеграциялау арқылы докторанттардың кәсіби рефлексиясын дамытуға бағытталған.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер