Зерттеушілік іс-тәжірбие

Сипаттама: Диссертация тақырыбы бойынша отандық және шетелдік зерттеулердің жаңа теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін зерттеу, сондай-ақ диссертациялық зерттеуде ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолданудағы, эксперименталды деректерді өңдеу және интерпретациялаудағы практикалық дағдыларын бекіту.

Кредиттер саны: 9

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер