Ақпаратты-өлшегiш технология

Сипаттама: Өлшеуді жүргізу және өлшеу, өлшеулерді өңдеу, сигналдарды өңдеу, электрлік өлшеу құралдарын салудың қазіргі заманғы принциптерін зерттеу, ақпараттық жүйелер мен кешендерді өлшеу, әр түрлі практикалық бағыттарда өлшеу құралдарын пайдалану және әдістерді пайдалану, объектіден өлшеу туралы ақпаратты алу әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Ақпаратты - өлшеу технологияларының негізі пәнінің мақсаты болып студенттерге метрологияның негізгі түсініетерін тәжірибиелік және теориялық түрлерін үйрету,
Міндет
  • Ақпаратты өлшеу техникасының және технологиясының негізгі түсініктерін оқу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Математикалық, техникалықаумақта ғылым инженерлік комплекстік қызметке айналадағы әлемге толық ғылыми білім жүйесінде комплекстік инженерлік арнайы және базалық білім тәсілін қолдану әдісі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Зейін өздігінен-өзі қолдану әдістері және ақы-пұлдарды танымның, тәлім-тәрбиенің және өзін-өзі бақылау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Зейін тиімді жұмыс істе- жеке және ара сапа команданың мүшесінің, басшылықтың дағдыларын атқарушының жеке топтарымен қоса.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • техникалық кешенді инженерлік қызметтің аспектісін көрсету
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Пайдалану ұсталық шынайы ғылыми тәртіптің негізгі заңдарын, математикалық анализдың және модельдеудің әдістерін, теориялық және эксперименталді зерттеу негіздері.
Негізгі әдебиет
  • Изучить основные понятия информационно-измерительной техники и технологий и их связь с общими философскими и логическими понятиями Литература,Метрология, стандартизация и сертификация. Под ред. В.В.Алексеева. -М.: «Академия», 2007.