Қазiргi замағы информациялық-өлшегiш техникасының мәселелері

Сипаттама: Метрологияның заманауи мәселелері. Өлшеу құралдарының дәлдігін бағалаудың қазіргі заманғы принциптері. Ақпаратты өлшеу жүйелерінің өлшеу арнасының қателігін қалыптастырудың құрылымдық және функционалдық үлгілерінің құрылысы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бақылау үрдісінің метрологиялық сапасын жүйелік бағалауына үйрету.
Міндет
  • -өлшеу үрдісінің құрылымдық-метрологиялық талдауы; -цифрлік өлшеу қағидалары; -болашағы бар датчиктерді таңдау; -бақылау қателігін бағалау (бірінші және екінші текті);
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Бақылау дәлдігін бағалауының заманауи әдістерін білу, жүйелік қателіктерді бағалау әдістерін қолдану тәжірибесін түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өлшеу каналының құрылымдық қателіктерін үлгілеу білімін қолдану және қателіктердің қалыптасу физикалық қағидаларын түсіну.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өлшеу және бағалау үрдісін техникалық-экономикалық талдау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топта жұмыс істеу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өзін-өзі үйрету қабілетін дамыту және арақашықтықтан оқудың заманауи әдістерін қолдану.
Негізгі әдебиет
  • 1.Корнев В.А., Кулешов В.К., Приходько Ю.Б., Троеглазов А.Ф Ошибки контроля.-Томск, 2010. -236 с.