Микропроцессорлар және микропроцессорлы контроллерлер

Сипаттама: Пән қамтиды. Микроконтроллерлер. Қолдану облысы. Негізгі сипаттамалары. Максималды жиілігі, flash-жады. ПЗУ бағдарламалар, Жад, деректер Жад деректер РПЗУ (EEPROM), Таймерлер. Көздердің саны үзілісті Саны желілерді енгізу/шығару. Кернеуінің диапазоны қорек Саны тұжырымдар мен тұрқының түрі. әмбебап микропроцессор, сигналдық микропроцессорлар. Байланысты ұйымдастыру микроконтроллердің сыртқы ортамен және уақыт

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • аныстыру құрылғымен микроконтроллерлердің
Міндет
  • індеттері: -таныстыру құрылғымен микроконтроллердің; -оқыту бағдарламалау; алу практикалық дағдыларын қолдану оқып үйрену
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • түсіну ұйымдастыруды тиімді пайдалану, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды, алгоритмдер және бағдарламаларды есептеу параметрлерін медициналық жабдықтар;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • зерттеу есептеуге параметрлері медициналық техниканы құрастыру әдістемесін зерттеу жүргізу және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдері
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • тұжырымдау мақсаттары мен міндеттері зерттеулер мен тәжірибелер қызмет көрсету медициналық техниканы әзірлеуге және талдау нұсқалары міндеттерді шешу зардаптарын болжау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • иелен- ағылшын кәсіби тілмен, бол- жұмысқа деген алғыринтернациональной сәрсенбіде, жайға- лингвистическуюсүйенішті халықаралық конференция, симпозиумов, алқалы жиындардың;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • таныс- және сарала- научно-техническую ақпарат, техникалық көрсеткіштерді және зертте- нәтижелерінің, жинақта- және қисында- олар;
Негізгі әдебиет
  • 1.. Manuel Jiménez, Rogelio Palomera, Isidoro Couvertier. Introduction to Embedded Systems: Using Microcontrollers and the MSP430. — Springer Science & Business Media, 2013. — P. 383–. — ISBN 978-1-4614-3143-5 2. Раннев Г.Г. Интеллектуальные средства измерений: учебник для студентов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-272с. 3. Раннев Г.Г. Измерительные информационные системы: учебник для студентов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-336с. 12. гос. 4. Richard C. Dorf (Ed.) The Electrical Engineering Handbook: Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering and Instruments. 1st Edition. CRC Press, 2016. – 392 p.