Бухгалтерлік есеп негіздері

Курс туралы

Курста бухгалтерлік есеп теориясы мен практикасы негіздері қарастырылады. Бухгалтерлік есептің жалпы қабылданған принциптері, әдістері мен тәсілдері зерделенеді, есептік ақпаратты өңдеудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, қаржылық есептілікті құру бойынша тұжырымдар қалыптастырылады. Пән кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есептің рөлі мәселелерін қарастырудан бастап, бухгалтерлік есептің негізгі концепциялары мен принциптерін, бухгалтерлік балансты, шоттар жүйесін және қос жазбаны, жүйелі есепті қарастырудан бастап, шаруашылық жүргізуші субъектінің ағымдағы және ұзақ мерзімді активтері, міндеттемелері мен капиталы мәселелеріне ауыса отырып, бухгалтерлік есептің негіздерін үйренуге мүмкіндік береді.

Оқытушылар

Шапочкина Елена Юрьевна, aға оқытушы.

Байтикенова Гульжан Альпековна, aға оқытушы.