Кәсіпорында есептеуді автоматтандыру

Курс туралы

Курс бухгалтерлік есепті компьютерлендірудің теориялық және практикалық аспектілеріне, соның ішінде " 1 С: Предприятие 8. Қазақстан үшін Бухгалтерия" арналған. Ол жүйені жұмысқа дайындауды, бастапқы қалдықтарды енгізуді, ақша қаражатын, жалақыны, қорларды, негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді есепке алу ерекшеліктерін қарастырады.

Оқытушылар

Мадиярова Эльвира Собетоллаевна, экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессоры.

Шапочкина Елена Юрьевна, aға оқытушы.