Компас, AutoCad графикалық бағдарламаларының негіздері

Курс туралы

КОМПАС-График — жедел режимде бұйымдардың сызбаларын, сұлбаларды, құжаттамаларды, кестелерді, нұсқаулықтарды, есептеу-түсіндірме жазбаларды, техникалық шарттарды, мәтіндік және өзге де құжаттарды шығаруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған жобалаудың әмбебап жүйесі. Бастапқыда жүйе ЕСКД, ЕСТД, СПДС және халықаралық стандарттарға сәйкес құжаттаманы ресімдеуге бағытталған, бірақ бұл жүйенің мүмкіндіктері шектелмейді. Жүйенің икемділігі және қолданбалы кітапханалар мен қосымшалардың санының көптігі өндірістің барлық салалар үшін құжаттамаларды шығаруға байланысты қолданушының кез келген міндетін орындауға мүмкіндік береді.

AutoCAD-тың бастапқы нұсқалары шеңберлер, сызықтар, доға және мәтін сияқты қарапайым нысандардың аздаған санымен жұмыс істеді. Бұл сапада AutoCAD "электрондық кульман" атағына лайық, ол оның артында қалады. Бірақ қазіргі кезеңде AutoCAD мүмкіндіктері өте кең және "электрондық кульман" мүмкіндіктерінен әлдеқайда асып түседі.

Оқытушылар

Мелкозёрова Людмила Яновна, п.ғ.к, СҚФ доценті - бакалавриат пәндері бойынша дәріс және тәжірибелік сабақтар жүргізеді: "Компьютерлік графика", "Сызба геометрия және инженерлік графика", "Инженерлік және компьютерлік графика", "Машиналық графика".

Бәсекелестік артықшылықтары: конструкторлық жұмыс тәжірибесі, AutoCAD (Autodesk) графикалық редакторларын, Компас-графиктерді меңгерген (АСКОН), "Компьютерлік 3D - модельдеу Болашақ АСсы" халықаралық байқауына қатысушы студенттік жұмыстардың жетекшісі, "машиналық графика"пәні бойынша республикалық және халықаралық (Омбы қ.) студенттік олимпиадаларға студенттерді дайындау жетекшісі болды.

Толубаева Канагат Камзановна, т.ғ.к, СҚФ доценті - бакалавриат пәндері бойынша дәріс және тәжірибелік сабақтар жүргізеді: "Сызба геометрия және инженерлік графика», "Инженерлік графика", "Машиналық графика».

Бәсекелестік артықшылықтары: AutoCAD (Autodesk), Компас-График (АСКОН) графикалық редакторларын еркін меңгерген, "Машиналық графика" пәні бойынша республикалық және халықаралық студенттік олимпиадаларға студенттерді дайындау жетекшісі болды.