Растровая графика және Adobe Photoshop

Курс туралы

Пән Adobe Photoshop бағдарламасын меңгеруді көздейді, оның негізгі мақсаты-суреттерді өңдеу, сканерленген бейнелермен жұмыс істеу, өңдеу, түсті түзету, коллаж жасау, трансформация, түс бөлу және т.б.

Photoshop меңгеру оны кез келген бағыттағы кәсіби қызметте, сондай-ақ тұрмыстық өмірде қолдануға мүмкіндік береді.

Оқытушылар

Криулько Нина Сергеевна, "Сәулет және дизайн" факультетінің аға оқытушысы, "Сәулет графикасының техникалық құралдары", "Сәулеттік жобалаудың техникалық құралдары", "Компьютерлік графика және моделдеу", "Компьютерлік графика", "Заманауи компьютерлік бағдарламалар" пәндері бойынша және бакалаврлар мен магистранттарға арналған басқа да пәндер бойынша дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізеді.

Бәсекелестік артықшылықтары: АЖЖ саласындағы сәулет және дизайн мамандығына арналған бағдарлама маманы; ҚО және ҚОТ технологияларын меңгеру; бас жоспарларды жобалау бойынша маман.