Minor "Тіл және коммуникация"

Түрлі мәдениеттердің өкілдері арасында ұзақ мерзімді байланыстардың тығыздығы мен қарқындылығы едәуір өсті және өсуді жалғастыруда. Жаһандану процесі мәдениетаралық байланысты жаңа деңгейге шығарды. Қазіргі тіл білімінде мәдениетаралық байланыстың үш түрі бар: ауызша, вербальды емес, паравербал. Ауызша сөйлесу дегеніміз тілдік қарым-қатынасты білдіреді. Қарым-қатынастың бұл түрі идеялар, ойлар, ақпарат алмасу, сонымен қатар әңгімелесушілер арасындағы эмоциялар мен сезімдер арқылы көрінеді. Мәдениетаралық қарым-қатынаста бұл - ақпарат берудің, сөйлесушілердің өзара түсіністікке жетуінің негізгі құралы ретінде қызмет ететін тіл екені белгілі.

 

Мақсаты: Тілдерді күнделікті және кәсіби деңгейде белсенді қолдану үшін лингвистикалық, коммуникативті, әлеуметтік-мәдени және одан әрі шет тілдерінің кәсіби коммуникативті құзіреттерін дамыту.

Маманның құзыреттілік картасы Қалыптасатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
Ауызша және жазбаша түрде тұрмыстық және кәсіби қарым-қатынастың жаңа жағдайларында шет тілінде коммуникативтік қызметті жүзеге асыру қабілеті. оқылатын тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере отырып, тиісті тілдік құралдарды дұрыс таңдау және орынды пайдалану арқылы өзінің коммуникативтік ниеттерін білдіру.
кәсіби міндеттерді шешу кезінде коммуникативтік стратегиялар мен тактиканы, риторикалық, стилистикалық және тілдік нормалар мен тәсілдерді қолдану.

 

 

Minor курсы:

 

  • Еңбексыйымдылығы:  15 кредит
  • Пререквизиттер:  жоқ
  • Тыңдаушылардың ең аз саны:  15
  • Тыңдаушылардың ең көп саны:  500