2017ж. 10 наурызда  аккредиттеуден кейінгі мониторинг рәсімі шеңберінде университетте аккредиттеу және рейтингтің Тәуелсіз агенттігі сарапшылары жұмыс істеді. Сарапшылар жұмыс барысында проректорлармен, басқармалардың басшыларымен кездесулер жасап, университет зертханаларымен танысу мақсатында экскурсиялар жасады.

Білім технологияларын дамыту және сапасын бағалау орталығы