28.12.2017 ж. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін 6D071200 - Машина жасау мамандығы бойынша Ким Алина Игоревна «Сусымалы материалдарды електеу үдерісін қарқындату тәсілін жасау және негіздеу» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалды.
Диссертациялық жұмыс Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің «Технологиялық машиналар және көлік» кафедрасында орындалды.
Ғылыми кеңесшілер:
1. Дудкин Михаил Васильевич - техника ғылымдарының докторы, профессор, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті;
2. Вавилов Андрей Владимирович - техника ғылымдарының кандидаты, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті;
3. Ярослав Стрычек (Jaroslaw Stryczek) Prof. Dr hab.inz., prof. zw., профессор, Вроцлав ғылым және техника университеті, Вроцлав, Польша.