Университеттің қалыптасуына, ерекше орын Лениград инженерлік-құрылыс институтына тиесілі (ЛИСИ), ректор Сидоров Анатолий Константинович осы университетің түлегі.  Сәулет факультеті ашылған кезде Ленинградтан біздің кітапханаға оқу әдебиетінің бір бөлігі әкелінді,  оның ішінде 19 ғасырдың аяғында – 20 ғасырдың басында шығарылған сирек кездесетін кітаптар бар.

Қазіргі уақытта сәулет-құрылыс факультеті 1832 жылы негізін қалаған Ресей жоғары оқу орнымен шығармашылық байланысы қайта қалыптасты.

Біздің университет және Санкт-Петербург сәулет-құрылыс университет (СПбГАСУ) арасында қол қойылған келісім бойынша, 2018 жылы Санкт-Петербург қаласында біздің үш магистранты ғылыми тағылымдамадан өту үшін негізі болды: Тубекпаевой Айгерим, Кизиловой Ольга және Плахотнюка Игорь.

23 мамыр мен 1 маусым аралығында өткен тағылымдама бағдарламасы,  СПбГАСУ құрылыс факультетінде жүргізілетін ғылыми зерттеулермен және зертхана жабдықтармен танысуын көздеген. Магистранттарға сабақтар мен консультацияларды университеттің жетекші ғалымдары өткізді.

Құрылыс конструкциялар кафедра меңгерушісі, Ресей сәулет және құрылыс академиясының корреспондент-мүшесі, техника ғылымдарының докторы, профессор, Морозов Валерий Иванович фибробетонды зерттеу туралы әңгімеледі – материал, тек қана қарапайым құрылыс конструкцияларында пайдаланатын емес және атом электр станцияларының ректор ғимараттарында пайдаланады. Валерий Иванович, Ползунов ат. Алтай политехникалық университетінің түлегі.

Қазір бұл көрнекті ғалым темірбетон теория облысында, энергетикалық құрылысқа арналған жылу және радиоактивті әсер беретін жоғары қысым жайғдайында корпустарын зерттеу.

Геотехника кафедра меңгерушісі, Ресей сәулет және құрылыс академиясының корреспондент-мүшесі, техника ғылымдарының докторы, профессор Мангушев Рашид Александрович призменді 3D-принтерлер көмегімен іргетастарды модельдер дайындау технологиясымен магистранттарды таныстырды және кейінгі эксперименттік зерттеулерді.

Мангушев Р. А. шығарған оқулықтармен Ресей жоғары оқу орындарының студенттері "Негіздер және іргетастар" пәнің меңгеруде, ал оның іргетасқұрылысы бойынша анықтамалары жобалаушылардың үстелдік кітап ретінде қызмет етеді.

Екі ғалымдар да - кандидаттық және докторлық диссертацияларды қорғау бойынша Кеңесінің төрағалары.

Шмидт Александр Борисович техника ғылымдарының кандидаты, құрылыс конструкциялар кафедрасының доценті магистранттарды құрылыс конструкцияларын есептеу жаңа әдістерімен таныстырды.

Осындай университеттер ынтымақтастығы одан әрі жалғасын табады. Кеңес үкіметі кезінде ЛИСИ-де (қазіргі СПбГАСУ) біздің укнивеситеттің құрылыс кафедрасының оқытушылары диссертацияларын қорғады – С. Г. Кусябгалиев, А. В. Хапин, Д. Т. Нұғыманов, Д. В. Цыгулев.