http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/obrashchenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-po-voprosam-pereraspredeleniya-polnomochii-mezhdu-vetvyami-vlasti


Фото: http://24.kz/ru/news/top-news/item/160313-spetsialnoe-obrashchenie-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana