Халықаралық конференция “Ғылымдағы, техникадағы және білім берудегі есептегіш және ақпараттық технологиялар” (CITech–2018)

Конференцияның өтү күнi: Қыркүйек 25-28, 2018

Конференция туралы

Жетекші ғылыми және білім беру ұйымдары 2018 жылдың 25-28 қыркүйек аралығында дәстүрлі «Ғылымдағы, техникадағы және білім берудегі есептеу және ақпараттық технологиялар» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өткізіледі (CITech-2018).

Конференция мақсаты ғылымның түрлі салаларында есептегіш және ақпараттық технологияларды қолдану мәселелерін талқылау, тәжірибе бӛлісу, сонымен қатар, жетекші мамандардың халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастығын кеңейту

Информационное письмо

Конференция тақырыбы

Конференцияның негізгі бағыттары:
- Технологиялық процестерді математикалық моделдеу
- Жоғары ӛнімді есептеулер
- Ақпаратты басқару, ӛңдеу және қорғау
- Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару
- Білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар

Конференция үшiн мәлімет

Құжаттарды ұсыну:

Конференция баяндамаларының тезистері LaTeX 2ε форматында, 1 бет кӛлемінде, ағылшын және орыс тілдерінде, баяндама тезистерінің шаблоны бойынша тек қана конференция сайты арқылы 2018 жылдың 20 наурызға дейін қабылданады: http://www.do.ektu.kz/citech-2018. Баяндамалар LaTeX 2ε форматында, ағылшын және орыс тілдерінде, 15 беттен аспайтындай кӛлемде баяндаманың толық нұсқасының шаблонына сәйкес http://www.do.ektu.kz/citech-2018 сайты арқылы 2018 жылдың 20 сәуірге дейін ұсынылуы керек.

Конференцияға қатысу шарттары

Қатысуға арналған өтінімдер:

Онлайн тіркелу және баяндама жасауға ӛтінім (тақырыбы) ағылшын тілінде 2018 жылдың 20 наурызға дейін конференцияның интернет вебсайтына берілуі керек: http://www.do.ektu.kz/citech-2018

Барлық қосымша ақпарат Конференция сайтында орналастырылады http://www.do.ektu.kz/citech-2018.

Маңызды күндер::

20 наурыз, 2018 дейін
Тезистерді тіркеу және ұсыну
1 сәуір, 2018 дейін
Баяндаманың техникалық бағдарламаға қабылданғаны туралы хабар
20 сәуір, 2018 дейін
Толық нұсқаларды ұсыну
1 маусым, 2018 дейін
Баяндаманың конференция материалдарында басылып шыққандығы туралы хабар
1 маусым, 2018 дейін
Тіркелу жарнасын тӛлеу
1 шілде, 2018 дейін
Баяндаманың толық нұсқасын жетілдіру

Тіркеу жинағы

Конференция жарнасы 50 EUR кӛлемінде банктік аударым арқылы 2018 жылдың 1 маусымына дейін тӛленуі керек. Тіркелу жарнасын тӛлеу туралы мәліметтер конференция сайтында берілген http://www.do.ektu.kz/citech-2018.

Байланысу ақпараты

Қатысуға арналған өтінімдер:

Онлайн тіркелу және баяндама жасауға ӛтінім (тақырыбы) ағылшын тілінде 2018 жылдың 20 наурызға дейін конференцияның интернет вебсайтына берілуі керек: http://www.do.ektu.kz/citech-2018

 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:

Өскеменде:
Д.Серікбаев атындағы мемлекеттік
техникалық университеті

Серікбаев көшесі, 19,
070010, Өскемен, Қазақстан
Телефон: +7 (7232) 704 638 ішкі 344
Факс: +7 (7232) 267 409
E-mail: NDenisova@ektu.kz
Новосибирскіде:
РҒА СБ Есептеу технологиялары
институты, Ресей

Академик Лаврентьев даңғылы, 6,
630090, Новосибирск, Ресей
Телефон: +7 (383) 334 9130
Факс: +7 (383) 330 6342
E-mail: esipov@ict.sbras.ru