Қаржы-талдау бөлімі

Мақсаты мен міндеттері:

 • Университеттің ағымдағы және перспективалық даму жоспарларын әзірлеу.
 • Университет көрсететін қызметтер мен жұмыстардың құнын әзірлеу. Персоналдың түрлері және қаржыландыру көздері бойынша штаттық кестелерді жасау.
 • Қаржылық және статистикалық есептілікті құру.
 • Еңбек, материалдық және ақша қаражатын пайдаланудың тиімділігін қамтамасыз етеді.
 • Университет қызметін талдаудың экономикалық, қаржылық, шаруашылық, жедел, ағымдағы, перспективалық түрлерін қамтитын аналитикалық жұмыстарды орындайды.
 • Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес мемлекеттік білім гранты бойынша және ақылы негізде оқитын студенттер контингентіне сәйкес профессорлық-оқытушылық, оқу-көмекші, әкімшілік-басқару және өзге де персоналдың санын анықтайды.

ҚТБ өз қызметінде келесі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады:

 • ҚР Конституциясы;
 • ҚР қолданыстағы заңдарымен;
 • ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары мен нұсқаулық хаттары;
 • Университет Жарғысымен;
 • Университеттің есеп саясаты;
 • Ішкі еңбек тәртібі ережелері;
 • Университет ректорының бұйрықтары мен өкімдері;
 • Университеттің ішкі нормативтік құжаттарымен;
 • Қаржы-талдау бөлімі туралы ереже;
 • Басқа нормативтік құжаттармен.